2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Tony van Dijck en Klever.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven