34 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Reactie op brief Humanistisch Verbond en International Humanist and Ethical Union - 19637-1789

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op brief Humanistisch Verbond en International Humanist and Ethical Union - 19637-1789

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende informatie over het asielbeleid voor homoseksuele asielzoekers uit Uganda - 19637-1790

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende informatie over het asielbeleid voor homoseksuele asielzoekers uit Uganda - 19637-1790

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Recente ontwikkelingen in Oekraïne - 21501-02-1332

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Recente ontwikkelingen in Oekraïne - 21501-02-1332

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad van 3 maart 2014 - 21501-08-500

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling Geannoteerde Agenda EU-Milieuraad van 3 maart 2014 - 21501-08-500

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en over het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013 - 21501-34-223

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en over het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013 - 21501-34-223

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Manifest Joint Regulation - 24077-315

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Manifest Joint Regulation - 24077-315

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achterstanden door Agis-Achmea met de uitbetaling van het pgb - 25657-103

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Achterstanden door Agis-Achmea met de uitbetaling van het pgb - 25657-103

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 - 26642-126

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging over de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 - 26642-126

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de reactie op het verzoek van het lid Smaling om een reactie op de berichtgeving in de media over de afwaardering van grondposities van gemeenten en de controle daarop - 27581-49

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van de reactie op het verzoek van het lid Smaling om een reactie op de berichtgeving in de media over de afwaardering van grondposities van gemeenten en de controle daarop - 27581-49

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden - 27858-230

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden - 27858-230

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Prestaties NS en ProRail 2013 - 29984-465

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Prestaties NS en ProRail 2013 - 29984-465

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontheffing tweede moderne vreemde taal - 31289-183

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontheffing tweede moderne vreemde taal - 31289-183

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs - 31289-184

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fusietoets en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs - 31289-184

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de berichtgeving over sluiting van een kinderopvangcentrum te Venray - 31322-229

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de berichtgeving over sluiting van een kinderopvangcentrum te Venray - 31322-229

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-70

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-70

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs - 31889-7

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs - 31889-7

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 maart 2014 in Brussel en een recent monitoringsoverzicht (1e kwartaal 2014) van JBZ-dossiers - 32317-215

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3 en 4 maart 2014 in Brussel en een recent monitoringsoverzicht (1e kwartaal 2014) van JBZ-dossiers - 32317-215

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen - 32827-61

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht dat de NPO wil stoppen met het tellen van het aantal leden van omroepen - 32827-61

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Varianten woningwaarderingsstelsel (WWS) - 32847-115

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Varianten woningwaarderingsstelsel (WWS) - 32847-115

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap - 33161-137

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorzieningen Participatiewet voor mensen met auditieve of visuele handicap - 33161-137

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet - 33161-154

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht budgettaire ruimte Participatiewet - 33161-154

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoeming leden van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 33750-VII-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoeming leden van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 33750-VII-46

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Risicoanalyse integriteit bij de opleiding en vorming van adelborsten en cadetten aan de Nederlandse Defensie Academie - 33750-X-42

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de Risicoanalyse integriteit bij de opleiding en vorming van adelborsten en cadetten aan de Nederlandse Defensie Academie - 33750-X-42

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd - 33818-57

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Dijkgraaf en Schouten dat regelt dat de arbeidsovereenkomst van personeel binnen het bijzonder onderwijs onder bepaalde omstandigheden zonder preventieve toets door de rechter kan worden opgezegd - 33818-57

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Belastingontwijkingsconstructies in relatie tot het fiscale verdragennetwerk - 33625-72

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven