Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 14

14 Stemmingen moties begroting van de Koning

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 ( 33400-III ) ( 33400-III ) en het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 ( 33400-I ),

te weten:

  • - de motie-Bosma over het beëindigen van de financiering van de WRR;

  • - de motie-Pechtold over het herijken van de koninklijke archieven (33400-I, nr. 5);

  • - de motie-Thieme over een kostenoverzicht van het Kroondomein het Loo en het Koninklijk Departement Faunabeheer (33400-I, nr. 6);

  • - de motie-Thieme over beter beheersbare kosten van het Nederlandse koningshuis (33400-I, nr. 7);

  • - de motie-Thieme over vertrouwelijke inzage in accountancyrapporten van het Koninklijk Huis (33400-I, nr. 8).

(Zie vergadering van 11 oktober 2012.)

In stemming komt de motie-Bosma (33400-III, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (33400-I, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme (33400-I, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, D66, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme (33400-I, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.