Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 8

8 Stemmingen Lijst van controversieelverklaringen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de lijst van controversieelverklaringen ( 33285, nr. 5 ).

(Zie vergadering van 5 juni 2012.)

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (33285, nr. 18, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel J.

De voorzitter:

Ik begin weer aan de rechterkant en constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu (33285, nr. 18, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel J.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (33285, nr. 17, I), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel K.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (33285, nr. 17, II), met voorgestelde wijzigingen in onderdeel K.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, de PvdA en de SP voor deze brief hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat hij is aangenomen.