Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-I nr. 6

33 400 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de begroting van de Koning 2013 geen inzage geeft in de kostenstructuur van het kroondomein Het Loo en het Koninklijk Departement Faunabeheer;

constaterende dat in antwoord op Kamervragen in 2007 (Kamerstuk II, vergaderjaar 2007–2008, aanhangsel 716) wel inzage in deze kosten kon worden gegeven, maar de toegezegde opname van een gedetailleerd kostenoverzicht in de jaarlijkse begroting nog steeds ontbreekt;

verzoekt de regering, standaard een gedetailleerd kostenoverzicht van het kroondomein Het Loo en het Koninklijk Departement Faunabeheer op te nemen in de begroting van de Koning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme