Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-I nr. 7

33 400 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Spanje ruim drie keer zoveel inwoners heeft als Nederland, terwijl het Spaanse koningshuis bijna vijf keer minder kost dan het Nederlandse;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de vraag waarom het Spaanse koningshuis naar rato toekan met vijftien keer lagere kosten per inwoner dan het Nederlandse;

verzoekt de regering tevens, aanbevelingen te doen over hoe de kosten van het Nederlandse koningshuis beter beheersbaar kunnen worden en de Kamer daarover binnen een half jaar te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme