Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-I nr. 8

33 400 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de accountancyrapporten, die inzage geven in de declaraties van de leden van het Koninklijk Huis vanuit hun publieke functies, niet openbaar gemaakt worden;

overwegende dat inzage in deze kosten voor de Kamer noodzakelijk is voor een goede parlementaire controle en verantwoording;

verzoekt de regering, de Kamer vertrouwelijke inzage te geven in de accountancyrapporten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme