Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 10

10 Stemmingen Nationale ombudsman

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Nationale ombudsman over het jaar 2010 en over het jaar 2011,

te weten:

  • - de motie-Bosma over commentaar op het Nederlandse immigratiebeleid (33172, nr. 4).

(Zie vergadering van 10 oktober 2012.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.