Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 15

15 Stemmingen Geneesmiddelenwet

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken ( 33208 ).

(Zie vergadering van 11 oktober 2012.)

In stemming komt het amendement-Bruins Slot (stuk nr. 8) tot het invoegen van artikel IA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bruins Slot (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Oskam (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag iets rechtzetten. Het CDA heeft tegen het amendement-Gesthuizen op stuk nr. 15 gestemd bij wetsvoorstel 33108, maar het CDA wenst geacht te worden voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Waarvan akte. Het amendement was aangenomen en blijft aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.