Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-III nr. 5

33 400 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geen meerwaarde hebben ten opzichte van rapporten van wetenschappers of producties van journalisten;

verzoekt de regering, de financiering van de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid te beëindigden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma