Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-I nr. 5

33 400 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID PECHTOLD

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het archief van het Koninklijk Huis een particulier archief is, waarop de Archiefwet niet van toepassing is;

overwegende dat documenten die het resultaat zijn van de uitoefening van de functie van het staatshoofd behoren te berusten bij het Kabinet van de Koningin, dan wel in het Nationaal Archief;

voorts overwegende dat desondanks een aantal stukken die de uitoefening van de functie van het staatshoofd – tenminste mede – betreffen worden bewaard in het archief van het Koninklijk Huis;

verzoekt de regering, het beleid voor de koninklijke archieven te herijken, waarbij het publieke karakter daarvan nadrukkelijker in beschouwing wordt genomen, in lijn met de aangenomen motie-Kalsbeek (29 800-III, nr. 17),

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold