10 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de invulling van de hoofdlijnen van de taakstelling SZW-domein 2012–2015,

te weten:

 • - de motie-Huizing/Van Hijum over integratie van dienstverlening (32500-XV, nr. 82);

 • - de motie-Ulenbelt over de betaaldatum (32500-XV, nr. 83);

 • - de motie-Ulenbelt over de handhavingscapaciteit bij de Arbeidsinspectie (32500-XV, nr. 84);

 • - de motie-Ulenbelt/Vermeij over verplicht inschrijven bij een uitzendbureau (32500-XV, nr. 85);

 • - de motie-Ulenbelt/Vermeij over de eenmalige overlijdensuitkering (32500-XV, nr. 86);

 • - de motie-Van Hijum/Vermeij over afbakening van de verantwoordelijkheden (32500-XV, nr. 87);

 • - de motie-Van Hijum/Van den Besselaar over samenwonen van bloedverwanten eerste graad (32500-XV, nr. 88);

 • - de motie-Van den Besselaar/Ortega-Martijn over het dienstverleningsconcept van het UWV (32500-XV, nr. 89);

 • - de motie-Van den Besselaar c.s. over de Bureaus voor Belgische en Duitse zaken (32500-XV, nr. 90);

 • - de motie-Vermeij/Ulenbelt over de evaluatie van de Wet SUWI (32500-XV, nr. 91);

 • - de motie-Vermeij/Ulenbelt over het aantal inspecteurs (32500-XV, nr. 92);

 • - de motie-Vermeij/Ulenbelt over de ARIE-regeling (32500-XV, nr. 93);

 • - de motie-Vermeij/Ulenbelt over het onafhankelijke deskundigenoordeel (32500-XV, nr. 94);

 • - de motie-Vermeij c.s. over de expertise van de RWI (32500-XV, nr. 95);

 • - de motie-Ortega-Martijn/Vermeij over de latere betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (32500-XV, nr. 96).

(Zie vergadering van 18 mei 2011.)

De voorzitter:

De motie-Van den Besselaar/Ortega-Martijn (32500-XV, nr. 89) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den Besselaar, Ortega-Martijn en Van Hijum. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 97 (32500-XV).

De motie-Vermeij/Ulenbelt (32500-XV, nr. 91) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Vermeij, Ulenbelt en Van Hijum. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 98 (32500-XV).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van den Besselaar stel ik voor, zijn motie (32500-XV, nr. 90) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Vermeij stel ik voor, haar moties (32500-XV, nrs. 92 en 93) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Huizing/Van Hijum (32500-XV, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32500-XV, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32500-XV, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Vermeij (32500-XV, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt/Vermeij (32500-XV, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Vermeij (32500-XV, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Van den Besselaar (32500-XV, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Besselaar c.s. (32500-XV, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vermeij c.s. (32500-XV, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij/Ulenbelt (32500-XV, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij c.s. (32500-XV, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Vermeij (32500-XV, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven