Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XV nr. 89

32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 89 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BESSELAAR EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de taakstelling van SZW zich focust op e-dienstverlening;

van mening, dat het wenselijk is dat ouderen via het elektronische kanaal aansluiten op de aangeboden e-dienstverlening van het UWV;

verzoekt de regering het programma Digivaardig & Digibewust van het Platform voor de InformatieSamenleving te betrekken bij het dienstverleningsconcept van het UWV om ouderen online te krijgen en te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Ortega-Martijn