Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132500-XV nr. 82

32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011

Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN HUIZING EN VAN HIJUM

Voorgesteld 18 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel gemeenten, het UWV als de SVB uitvoerende taken hebben op het gebied van de sociale zekerheid;

constaterende, dat het aantal vestigingen van waaruit het UWV opereert de komende jaren wordt teruggebracht naar het niveau van 30 arbeidsmarktregio's (regionale werkpleinen) en dat gemeenten een grotere rol krijgen bij de bemiddeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;

van mening, dat de effectiviteit en efficiency in de uitvoering van de sociale zekerheid verbeterd kunnen worden door een verdergaande integratie van dienstverlening en bundeling van backofficetaken;

verzoekt de regering om in overleg met gemeenten, het UWV en de SVB te komen tot verdergaande integratie van dienstverlening door het UWV en gemeenten op de regionale werkpleinen, alsmede tot een bundeling van ondersteunende ICT-systemen en backoffice-activiteiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Huizing

Van Hijum