Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19951996-33-2593-2593-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24093
Behandeld dossier 24460
Behandeld dossier 24475
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-11-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2593
Identifier h-tk-19951996-33-2593-2593-2
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Paginanummer(s) 2593-2593
PS key HAN3483
PS key HAN3483
Publicatiedatum 1995-11-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 33
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2593
Taal nl
Titel Stemmingen over drie moties, ingediend in het wetgevingsoverleg over diverse aanpassingen van de Ziekenfondswet en de evaluatie van de Wet-Van Otterloo, te weten: - de motie-De Jong over een uitgewerkt voorstel over diverse knelpunten vóór 1 maart 1996 (24093, 24460, 24475, nr. 16); - de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarigen met een partner (24093, 24460, 24475, nr. 17); - de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarige alleenstaanden (24093, 24460, 24475, nr. 18)
Titel Stemmingen over drie moties, ingediend in het wetgevingsoverleg over diverse aanpassingen van de Ziekenfondswet en de evaluatie van de Wet-Van Otterloo, te weten: - de motie-De Jong over een uitgewerkt voorstel over diverse knelpunten vóór 1 maart 1996 (24093, 24460, 24475, nr. 16); - de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarigen met een partner (24093, 24460, 24475, nr. 17); - de motie-Verkerk c.s. over de ziektekostenverzekering voor 65-jarige alleenstaanden (24093, 24460, 24475, nr. 18)
Vergaderjaar 1995-1996