Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels omtrent de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen (Wet geneesmiddelenprijzen) (24266).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik merk op, dat het amendement-M.M.H. Kamp/Oudkerk (stuk nr. 15) is ingetrokken.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-M.M.H. Kamp/Oudkerk (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, het AOV en de CD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 16 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-M.M.H. Kamp (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-M.M.H. Kamp (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-M.M.H. Kamp (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-M.M.H. Kamp/Oudkerk (stuk nr. 16, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 en 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-M.M.H. Kamp (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, het AOV en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 5, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-M.M.H. Kamp (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6 t/m 16 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-M.M.H. Kamp/Oudkerk (stuk nr. 16, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-M.M.H. Kamp/Oudkerk (stuk nr. 16, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven