Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag 5 december te stemmen over het op 4 december in een wetgevingsoverleg te behandelen wetsvoorstel – aannemende dat die behandeling bevredigend verloopt – Wijziging van de Mediawet (24336).

Daartoe wordt besloten.

Naar boven