33ste vergadering

Donderdag 30 november 1995

10.15 uur

Voorzitter: Zijlstra

Tegenwoordig zijn 132 leden, te weten:

Adelmund, Aiking-van Wageningen, Assen, Augusteijn-Esser, Bakker, Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Boogaard, Van den Bos, Van Boxtel, Bremmer, Bukman, M.M. van der Burg, V.A.M. van der Burg, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Deetman, Van Dijke, Dijksma, Dittrich, Van den Doel, Van Erp, Essers, Fermina, Gabor, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, Van Heemst, Heerma, Van der Heijden, Hendriks, Hessing, Hillen, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Houda, Huys, Janmaat, Jeekel, De Jong, Kalsbeek-Jasperse, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koekkoek, De Koning, Korthals, Lambrechts, Lansink, Leers, Liemburg, Lilipaly, Marijnissen, Mateman, Middel, Van Middelkoop, Mulder-van Dam, Van Nieuwenhoven, Nijpels-Hezemans, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Van der Ploeg, Poppe, Rabbae, Rehwinkel, Reitsma, Remkes, Van Rey, Van 't Riet, Rijpstra, Roethof, Van Rooy, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schutte, Schuurman, Sipkes, Smits, Stellingwerf, Sterk, Swildens-Rozendaal, Van Traa, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Verkerk, Versnel-Schmitz, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, Vreeman, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Wallage, Van Walsem, Van Waning, Weisglas, Van Wingerden, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Wolters, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Zijlstra, Zonneveld en Van Zuijlen,

en de heer Wijers, minister van Economische Zaken, mevrouw Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Van de Vondervoort, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, en de heer Linschoten, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Esselink en Soutendijk-van Appeldoorn, wegens bezigheden elders;

Van Ardenne-van der Hoeven, Doelman-Pel en Dankers, wegens ziekte;

Van der Linden, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Wat de orde van deze vergadering betreft, deel ik mede dat nu allereerst de afronding van de behandeling van de Wet geneesmiddelenprijzen zal plaatsvinden. Daarna, naar verwachting omstreeks twaalf uur, half een, behandelen wij het wetsvoorstel inzake de provinciale belastingen. Vervolgens zal er een lange pauze zijn, tot circa vijf uur, waarna een regeling van werkzaamheden en stemmingen zullen plaatsvinden. Na de avondpauze zullen wij verder gaan met de agenda voor vandaag.

Mevrouw Kamp (VVD):

Voorzitter! Gisteren is er bij de regeling van werkzaamheden sprake van geweest dat eventuele heropeningen van de beraadslaging bij de stemmingen geagendeerd zouden moeten worden. Hebt u daar ook rekening mee gehouden?

De voorzitter:

Daar is mij niets van bekend. Voor zover ik weet, is er geen heropening gevraagd.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter! Als ik het goed begrijp, is er vanmiddag dus geen plenaire vergadering?

De voorzitter:

Inderdaad, want de fracties hebben tijd nodig om zich voor te bereiden op de stemmingen.

Naar boven