Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1996 (24400 A).

(Zie vergadering van 29 november 1995.)

De artikelen 1 t/m 3 en de artikelen 01.01 t/m 04.03 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de leden van de fractie van de SP, die van de overige fracties voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 8 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 04.04, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 8, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 04.05 t/m 05.05 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.01 t/m 06.02 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rosenmöller c.s. (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 07.01, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 8, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 07.02 t/m 07.04 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven