Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet (24475).

(Zie wetgevingsoverleg van 27 november 1995.)

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven