10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Drie brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 14 mei 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33222, 33465 en 33482 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

De volgende voorstellen van wet

Slotwet Infrastructuurfonds 2012 – 33605-A

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Gemeentefonds 2012 – 33605-B

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Provinciefonds 2012 – 33605-C

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Diergezondheidsfonds 2012 – 33605-F

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet BES-fonds 2012 – 33605-H

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet van de Koning 2012 – 33605-I

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Staten-Generaal 2012 – 33605-IIA

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 – 33605-IIB

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 – 33605-III

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-IV

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Nationale Schuld 2012 – 33605-IXA

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Financiën 2012 – 33605-IXB

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 – 33605-V

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 – 33605-VI

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-VII

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 – 33605-VIII

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Defensie 2012 – 33605-X

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 – 33605-XII

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2012 – 33605-XIII

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 mei 2013

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering

Ontwikkelingssamenwerking met Mali – 32605-122

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 25 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financieel jaarverslag van het Rijk 2012 – 33605-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2012 – 33605-A-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Gemeentefonds 2012 – 33605-B-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Provinciefonds 2012 – 33605-C-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2012 – 33605-F-1

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag BES-fonds 2012 – 33605-H-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van de Koning 2012 – 33605-I-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Staten-Generaal 2012 – 33605-IIA-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2012 – 33605-IIB-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2012 – 33605-III-1

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-IV-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag van Nationale Schuld 2012 – 33605-IXA-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Financiën 2012 – 33605-IXB-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 – 33605-V-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 – 33605-VI-1

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-VII-1

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 – 33605-VIII-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2012 – 33605-X-1

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012 – 33605-XII-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2012 – 33605-XIII-1

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie ten behoeve van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 13 en 14 mei 2013 te Brussel – 21501-07-1053

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang besprekingen voorstel statuut en financiering van Europese politieke partijen – 22112-1608

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een CBS-publicatie over armoede "Meer kinderen groeien op met kans op armoede" en op een het artikel "Het karige bestaan: een kwart eeuw armoede in Nederland" – 24515-256

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op toezeggingen AO SUWI over ICT releaseplanning van UWV en over de rol van UWV bij arbeidsmigratie – 26448-491

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording aanvullende vragen van de commissie over de paardenvleesaffaire – 26991-357

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, Brussel, 23 april 2013 – 28676-177

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek commissie inzake de regionale visie op de Grote Merenregio – 29237-148

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening – 29446-85

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 7 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Statistisch overzicht internationale kinderontvoering 2012 – 30072-29

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief over mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen – 31289-148

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang SBF-dossier en voortgang van de CAO onderhandelingen ten aanzien van Rijkspersoneel – 31490-116

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang van de professionalisering van de jeugdzorg – 31839-288

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie Ypma en Bergkamp over de professionalisering in de jeugdzorg (Kamerstuk 33400 XVI/33400-VI, nr. 32) – 31839-289

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Opheffing publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) – 32615-8

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage 1e kwartaal 2013 EU-regelgeving gegevensbescherming – 32761-48

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken in de voorbereiding op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker – 32793-71

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst filmtop – 32820-75

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen van de commissie over Actieagenda Bouw – 32847-66

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Commissie onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal – 33268-20

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering motie Schouw inzake decentralisaties sociaal domein (Kamerstuk 33400-B/33400-C, nr. 13) – 33400-B-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verbetering van de normering voor waterveiligheid – 33400-J-19

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugblik "Bilaterale jaar Nederland-Turkije 2012" (NLTR400), waarin beide landen stil stonden bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen – 33400-V-128

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 12 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de wijze waarop demonstraten tegen de monarchie zullen worden bejegend – 33400-VII-65

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2012 – 33400-VIII-141

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 6 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2012 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied – 33400-X-78

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning naar stadslandbouw – 33576-2

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 26 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013–2017 – 33628-1

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Evaluatierapport Wet Voorzieningenplanning – 33630-1

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 1 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Rapport bij de Nationale verklaring 2013 – 33523-7

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de rijksverantwoording 2012 – 33605-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2012 – 33605-A-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Gemeentefonds 2012 – 33605-B-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Provinciefonds 2012 – 33605-C-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2012 – 33605-F-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over BES-fonds 2012 – 33605-H-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van de Koning 2012 – 33605-I-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Staten-Generaal 2012 – 33605-IIA-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2011 – 33605-IIB-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2012 – 33605-III-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-IV-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over de Nationale Schuld 2012 – 33605-IXA-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2012 – 33605-IXB-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012 – 33605-V-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 – 33605-VI-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012 – 33605-VII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012 – 33605-VIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Defensie 2012 – 33605-X-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over Infrastructuur en Milieu 2012 – 33605-XII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2012 – 33605-XIII-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 – 33605-XV-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 – 33605-XVI-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 15 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009 – 33629-(R2005)-1

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 2 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 133 – 33601-4

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 8 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven