Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-1995 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19951996-33-2541-2542".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 24483
Behandeld dossier 24486
Behandeld dossier 24220
Behandeld dossier 24231
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1995-11-30
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2542
Identifier h-tk-19951996-33-2541-2542
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype staten generaal
Paginanummer(s) 2541-2542
PS key HAN3474
PS key HAN3474
Publicatiedatum 1995-11-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 33
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2541
Taal nl
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet) (24483); - het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen) (24486); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof (24220) en één ander voorstel
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet) (24483); - het wetsvoorstel Wijziging van de Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen) (24486); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (aanvulling van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren met onder meer de onderwerpen omvang van de taak, arbeidstijd, vakantie en verlof (24220) en één ander voorstel
Vergaderjaar 1995-1996