Agenda opgesteld 15 april 2011

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 april

14.00 uur

Woensdag 20 april

10.15 uur

Donderdag 21 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energiebesparing woningen

De Voorzitter: dhr. Verhoeven wenst zijn motie op stuk nr. 135 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. Mw. Voortman verzoekt haar motie op stuk nr. 136 aan te houden.

30 196, nr. 133

– de motie-Lucassen over verkoop van woningen zonder energielabel

30 196, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven/Van Veldhoven over de financiële opbrengst van maatregelen voor energiebesparing

30 196, nr. 135 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Verhoeven/Van Veldhoven over de bruikbaarheid van energielabels bij woningkeuze

30 196, nr. 136 (aangehouden)

– de motie-Voortman over het plan van aanpak Energiebesparing gebouwde omgeving

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

31 412

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

31 412 (bijgewerkt t/m amendement nr. 36)

De Voorzitter: Het lid Schaart wenst het amendement op nr. 35 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– amendement Van Dam (34)

– amendement Schaart/Verburg (36, I)

– artikel I, onderdeel A

– onderdelen Aa t/m Ba

– amendement Schaart/Verburg (36, II)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m H

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

31 412, nr. 37

– de motie-Gesthuizen over afsluiten van abonnementen voor sms-diensten

31 412, nr. 38

– de motie-Verhoeven c.s. over digitalisering van radiofrequenties

31 412, nr. 39

– de motie-Van Bemmel over de 800 Mhz frequentie

31 412, nr. 40

– de motie-Van Bemmel over grensoverschrijdend telefoonverkeer

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 168

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

32 168 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

(Wijziging aangegeven met *)

*

– amendement Recourt/Rik Janssen (14)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Voorzitter: dhr. Van der Steur wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 168, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Steur c.s. over onafhankelijkheid van de DNA-databank

32 168, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Berndsen c.s. over het onderzoeksbelang

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 418

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

32 418 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– amendement Ulenbelt (7)

– gewijzigd amendement Van der Steur/Ulenbelt (11)

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De Voorzitter: dhr. Bontes verzoekt zijn motie op stuk nr. 14 aan te houden.

32 418, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van der Steur c.s. over reguleren van de incassokosten

32 418, nr. 13

– de motie-Ulenbelt c.s. over het maximaal toegestane incassotarief

32 418, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Bontes over een wettelijk beschermde titel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 467

Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

32 467 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– artikelen 1 t/m 7

– gewijzigd amendement Heijnen c.s. (19,I) (invoegen artikel 7a)

– artikel 8

– artikelen 9 t/m 12

– gewijzigd amendement Heijnen c.s. (19,II)

– artikel 13

– artikel 14

– amendement Schouw c.s. (12,I)

– gewijzigd amendement Schouw c.s. (17,I)

– artikel 15

– amendement Schouw c.s. (12,II)

– artikel 16

– artikelen 17 t/m 31

– gewijzigd amendement Schouw (18,I)

– artikel 32

– artikelen 33 en 34

– gewijzigd amendement Schouw (18,II) (invoegen artikel 34a)

– artikelen 35 t/m 38

– gewijzigd amendement Schouw c.s. (17,II)

– artikel 39

– artikel 40

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet College voor de rechten van de mens

32 467, nr. 20

– de motie-Heijnen c.s. over de jaarrapportage van het college

32 467, nr. 21

– de motie-Heijnen c.s. over bewustwording van mensenrechten

32 467, nr. 22

– de motie-Dibi over bevorderen van landelijke bekendheid

32 467, nr. 23 (ingetrokken)

– de motie-Dibi/Schouw over uitingsvrijheid

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 424

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

32 424 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– gewijzigd amendement Slob (12)

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

32 424, nr. 9

– de motie-Bashir/Van Gent over een maximumaantal taxi's per gemeente

32 424, nr. 10

– de motie-Aptroot c.s. over wijziging van de tariefstelling

32 424, nr. 11

– de motie-Monasch over het criterium «voldoende aanbod»

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Studiefinanciering

24 724, nr. 96 (aangehouden)

– de motie-Klaver c.s. over weigerachtige ouders

24 724, nr. 97

– de motie-Klaver/De Rouwe over de bijverdiengrens voor studenten

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Thuiszitters

32 356, nr. 14

– de motie-Çelik over verantwoordelijkheid van scholen

26 695, nr. 76

– de motie-Çelik over een lik-op-stukbeleid

26 695, nr. 77

– de motie-Çelik/Biskop over oneigenlijk gebruik van artikel 5a

26 695, nr. 78

– de motie-Çelik over borging van de betrokkenheid van ouders

26 695, nr. 79

– de motie-Çelik over een perverse prikkel

26 695, nr. 80

– de motie-Smits/Klaver over afrekenbare doelen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 10 t/m 13 te wijzigen. Mw. Jacobi wenst haar motie op stuk nr. 114 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 658, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een Europees verbod op het kweken van paling

32 658, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over geen steun aan palingkwekerijen

32 658, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een verbod op het kweken van paling

32 658, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over een sociaal plan

32 658, nr. 14

– de motie-Ouwehand over een verbod op het doden van paling middels een zoutbad

29 675, nr. 110

– de motie-Ouwehand over de staandwantvisserij

29 675, nr. 111

– de motie-Slob c.s. over onnodige regels

29 675, nr. 112

– de motie-Slob over het Europees Visserijfonds

29 675, nr. 113

– de motie-Slob/Koopmans over een onderzoeksagenda

29 675, nr. 114 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over de overcapaciteit

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over bijensterfte

32 500-XIII, nr. 182

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over een moratorium op neonicotinoïden

32 500-XIII, nr. 183

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over onafhankelijke wetenschapsbeoefening

32 500-XIII, nr. 184

– de motie-Ouwehand/Jacobi over herbeoordeling van bestrijdingsmiddelen

32 500-XIII, nr. 185

– de motie-Ouwehand/Jacobi over toetsing op niet-doelwit insecten

32 500-XIII, nr. 186

– de motie-Ouwehand over een verbod op verkoop van bestrijdingsmiddelen

32 500-XIII, nr. 187

– de motie-Ouwehand over etikettering van bestrijdingsmiddelen

32 500-XIII, nr. 188

– de motie-Grashoff/Jacobi over een onmiddellijk verbod op neonicotinoïden

32 500-XIII, nr. 189

– de motie-Koopmans/Ouwehand over de insectenmonitor

32 500-XIII, nr. 190

– de motie-Jacobi c.s. over imidacloprid in oppervlaktewater

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO OV-chipkaart

23 645, nr. 421

– de motie-Bashir over onderzoek van de commissie-Meijdam

23 645, nr. 422

– de motie-Bashir over oormerken van het te veel betaalde saldo

23 645, nr. 423

– de motie-Slob/Haverkamp over uitbouw van de ov-chipkaart

23 645, nr. 424

– de motie-Slob over het oppakken van de regierol

23 645, nr. 425

– de motie-Slob over een aantrekkelijker ov-chipkaart

23 645, nr. 426

– de motie-De Jong over een kostenneutrale invoering

23 645, nr. 427

– de motie-De Jong over een onafhankelijke kosten-batenanalyse

23 645, nr. 428

– de motie-Van Gent over het uitgangspunt van kostenneutraliteit

23 645, nr. 429

– de motie-Van Gent over het verlagen van het instaptarief

23 645, nr. 430

– de motie-Haverkamp over streefcijfers

23 645, nr. 431

– de motie-Haverkamp/Slob over de ov-begeleiderspas

23 645, nr. 432

– de motie-Verhoeven over compensatie van decentrale overheden

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO CBR

29 398, nr. 272

– de motie-Bashir over onafhankelijk forensisch accountantsonderzoek

29 398, nr. 273

– de motie-Graus/De Jong over geldigheidsduur theorie-examen

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO DBC's/DOT's en het VAO Risicoverevening en dure medicijnen

29 248, nr. 172

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over fasering van het beleid

29 248, nr. 173

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van der Veen over het transitiemodel

29 248, nr. 174

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over maatregelen tegen oppotten

29 248, nr. 175

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over het tegengaan van perverse prikkels

29 248, nr. 176

– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Dijkstra over investeren in preventie

29 248, nr. 177

– de motie-Leijten/Van Gerven over financiering op basis van behoefte aan zorg

29 248, nr. 178

– de motie-Leijten/Van Gerven over de kleinschaligheidstoeslag

29 248, nr. 179

– de motie-Leijten over de kleinere zorgverzekeraars

29 248, nr. 180

– de motie-Smilde c.s. over kwaliteit en veiligheid van zorg

29 248, nr. 181

– de motie-Van der Veen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een eerste opzet basiszorg

29 248, nr. 182

– de motie-Van der Veen c.s. over de juridische houdbaarheid van het macrobeheersingsinstrument

29 248, nr. 183

– de motie-Van der Veen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over recente informatie over volume en prijs

29 248, nr. 184

– de motie-Van der Veen c.s. over de eerste opzet onderzoeksvragen

29 248, nr. 185

– de motie-Van der Veen over de planning jaarcyclus

29 248, nr. 186

– de motie-Van der Veen/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een gelijk speelveld

29 248, nr. 187

– de motie-Van der Veen over handhaven bandbreedteregeling

29 248, nr. 188

– de motie-Van der Veen over een doelmatigheidstest voor fabrikanten

29 248, nr. 189

– de motie-Van der Veen/Dijkstra over de gevolgen van de liberalisering

29 248, nr. 190

– de motie-Van der Veen over continueren huidige beleidsregel

29 248, nr. 191

– de motie-Van der Veen over handhaven maximumtarief

29 248, nr. 192

– de motie-Gerbrands c.s. over afbouw van de ex post mechanismen

29 248, nr. 193

– de motie-Mulder c.s. over een alternatief voor het macrobeheersingsinstrument

29 248, nr. 194

– de motie-Dijkstra c.s. over meetbare doelstellingen

29 248, nr. 195

– de motie-Dijkstra over terugdringen praktijkvariatie

29 248, nr. 196

– de motie-Dijkstra c.s. over uitkomstindicatoren

29 248, nr. 197 (aangehouden)

– de motie-Dijkstra over inzicht in kwaliteit en inkoopbeleid

29 248, nr. 198

– de motie-Dijkstra c.s. over ontwikkelen keten-dbc's

29 248, nr. 199

– de motie-Dijkstra over versterking rol van de huisarts

29 248, nr. 200

– de motie-Dijkstra over vormgeving flankerend beleid

21. VAO Medische zorg voor asielzoekers (AO d.d. 24/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Asbest (AO d.d. 7/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Energie (AO d.d. 30/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 13/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 513, nrs. 45 t/m 48

25. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

32 412

26. Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (1e termijn Kamer)

31 452

27. Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

32 531

28. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van een maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

32 618

29. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders) (re- en dupliek)

32 551

30. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod)

Dinsdag 26 april

14.00 uur

Woensdag 27 april

10.15 uur

Donderdag 28 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

32 609-XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 609-XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)

5. VAO Studenten- en ouderenhuisvesting (AO d.d. 8/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO Aanpak agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak (AO d.d. 8/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 31/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

8. VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Mensenhandel (AO d.d. 31/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO Politie (AO d.d. 7/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Osira Amstelring (AO d.d. 12/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. Gezamenlijke behandeling van:

32 535

Goedkeuring van het op 23 februari 2006 te Genève tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 534

Implementatie van het op 23 februari 2006 te Geneve tot stand gekomen Maritiem Arbeidsverdrag, 2006 (Trb. 2007, 93)

32 445

13. Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

32 439

14. Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd

32 393

15. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG)

32 453

16. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

32 316

17. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de invoering van een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs

32 549

18. Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

32 459

19. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

32 588

20. Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

32 403

21. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaarvervoersverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

32 539

22. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 613

23. Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

32 154

24. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (re- en dupliek)

25. Gezamenlijke behandeling van:

32 314

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

32 323

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen (AO d.d. 22/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 045

5. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie (voortzetting)

32 546

6. Wijziging van de Kaderwet elektronische zorginformatieuitwisseling in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving bij misbruik van het EPD

32 431

7. Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

32 444

8. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

31 997

9. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

32 454

10. Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

32 529

11. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders)

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

30 579

4. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

1. Hoofdlijnendebat over het drugsbeleid met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

2. Debat over pensioenen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

3. Debat over de kabinetsreactie op Wikileaks met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw t.a.v. abortus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

5. Debat over het privébezoek van de Koningin aan Oman met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

6. Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

7. Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

8. Debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Debat over het wegstemmen van het Elektronisch Patiënten Dossier in de Eerste Kamer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

10. Debat over het bericht «Ook bezuinigingen passend onderwijs verzacht» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Spoeddebat over het voorgenomen kabinetsbeleid inzake het intrekken van het kierbesluit Haringvliet met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. Spoeddebat over de situatie in een justitiële jeugdinrichting met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

13. Spoeddebat over het IRAS rapport «Onderzoek naar gezondheidseffecten bij omwonenden bij intensieve veehouderij» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

14. Spoeddebat over antibioticagebruik bij dieren en het RIVM-rapport inzake antibioticaresistentie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

15. Spoeddebat over lastenverzwaringen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Spoeddebat over extra personeel in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Spoeddebat over de vergunningverlening van de bouw van megastallen in Brabant met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Spoeddebat over de negatieve koopkrachteffecten voor 65+ -ers en alleenstaanden van het kabinetsbeleid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. Spoeddebat over de uitvoering van de aangenomen motie voor een evenwichtig behoud van jonge ambtenaren (32 500-VII, nr. 31) en het bericht dat het aantal traineeships bij het Rijk is gehalveerd met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Spoeddebat over een nieuwe wet inzake naturalisatie-eisen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Spoeddebat over problematisch huizenbezit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Spoeddebat over veroordeelde Surinaamse criminelen in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

32 415 (R1915)

24. Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

32 193

25. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces

31 549

26. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

32 028

27. Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

32 468

28. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken)

32 304

29. Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

32 477

30. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen

32 558

31. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden

31 898

32. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 291

33. Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) (re- en dupliek)

34. Gezamenlijke behandeling van:

32 337

Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

32 398

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

32 399

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

31 571

35. Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (re- en dupliek)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september

Naar boven