Kamerstukken in dossier 32588

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-12-2010 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Brief regering; Reactie op brief van derden inzake artikel IV van de invoeringswet van de Crisis- en Herstelwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Amendement van het lid Samsom, over een beperkte mogelijkheid om af te wijken van Wet belastingen op milieugrondslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Samsom ter vervanging van nr. 11 over het scheppen van een beperkte mogelijkheid om af te wijken van de Wet belastingen op milieugrondslag.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Amendement van het lid Samsom over het verantwoordelijk maken van Tennet voor het aansluiten van windmolenparken op zee.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren over het vereenvoudigen van de bouw van windmolens op waterkeringen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Amendement van de leden Koopmans en Aptroot over het niet laten vervallen op 1 januari 2014 van hoofdstuk I, afdeling 2 t/m 4 van de CHW.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Amendement; Amendement van de leden Koopmans en Aptroot over het vrijstellen van bestaand gebruik op basis van de Natuurbeschermingswet, dat op 31 maart 2010 bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, van een vergunningsplicht (herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Motie; Motie-Van Tongeren over een energieprestatiecoëfficiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen); Motie; Motie-Van Tongeren over windenergieprojecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32588, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal