Publicaties over dossier 32454

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  29-02-2012 2011-2012 nr. 30, item 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Noten Download icon Open als PDF

  Wonen : Schriftelijke antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen gesteld in de eerste termijn vande behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken, onderdeel integratie en volkshuisvesting (33000-VII)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-02-2012 2011-2012 nr. 25, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Belastingplan 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2011 Staatsblad 2011, 639 Ministerie van Financiën
 5. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) (32304); het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten (32377); het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning) (32454); het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende processtukken in strafzaken) (32468); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 nr. 9, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2011 Staatsblad 2011, 575 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 29 november 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-11-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 oktober 2011 tot partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2011 Staatsblad 2011, 500 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-10-2011 2010-2011 nr. 34, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal