Publicaties over dossier 32431

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-03-2012 2011-2012 nr. 59, item 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta tot stand gekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) (32431),

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  27-12-2011 2011-2012 nr. 7, item 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta tot stand gekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) (32431)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-12-2011 2011-2012 nr. 6, item 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2011 2011-2012 nr. 4, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (32586); het wetsvoorstel Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) (32835); het wetsvoorstel Partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011) (32863); en andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2011 2011-2012 nr. 4, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 27 oktober 2011, houdende goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2011 Staatsblad 2011, 517 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-11-2011 2011-2012 nr. 3, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 25 oktober 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  20-10-2011 2011-2012 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40; 2011-09-30

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-09-2011 2011-2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 39; 2011-09-23

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  23-09-2011 2011-2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal