Kamerstukken in dossier 32337

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2010 2009-2010 Kamerstuk 32337, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van het lid Dibi over het opnemen van een evaluatiebepaling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van het lid Dibi dat ertoe strekt te verhinderen dat onvrijwillige geneeskundige behandelingen al te lichtvaardig worden toegepast

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van de leden Bouwmeester en Berndsen ter vervanging van nr. 8 over een rechterlijke toetsing voorafgaand aan de dwangbehandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van de leden Bouwmeester en Berndsen ter vervanging nr 9 over een patientenvertrouwenspersoon

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Brief regering; Toezegging tijdens eerste termijn behandeling wetsvoorstel tot Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Motie; Motie Van Toorenburg en Helder over een rechterlijke toets vooraf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van het lid Dibi dat ertoe strekt de toepassing van onvrijwillige geneeskundige behandelingen te beperken tot bij AMvB vast te stellen psychiatrische stoornissen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bouwmeester en Berndsen ter vervanging van nr. 12 over een rechterlijke toetsing voorafgaand aan de dwangbehandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal