Kamerstukken in dossier 32337

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (100 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire be-ginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (24 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bouwmeester en Berndsen ter vervanging van nr. 12 over een rechterlijke toetsing voorafgaand aan de dwangbehandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Dibi ter vervanging van nr. 10 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Motie; Motie Van Toorenburg en Helder over een rechterlijke toets vooraf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Brief regering; Toezegging tijdens eerste termijn behandeling wetsvoorstel tot Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten; Amendement; Amendement van het lid Dibi dat ertoe strekt de toepassing van onvrijwillige geneeskundige behandelingen te beperken tot bij AMvB vast te stellen psychiatrische stoornissen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32337, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal