Kamerstukken in dossier 32304

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2010 2009-2010 Kamerstuk 32304, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven, over het begrenzen van de duur waarvoor de deltacommissaris benoemd kan worden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven, over het voordragen van zes kandidaten voor de functie van deltacommissaris aan de Tweede Kamer.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van de leden Koppejan/Jacobi, over het verdelen van de kosten omtrent hoogwaterbescherming tussen waterschappen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van de leden Koppejan/Jacobi, over het scheppen van de mogelijkheid om geen delta-commissaris te benoemen indien daar geen behoefte aan is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Lucas over onderscheid tussen wateropgaven en aanvullende ambities en financiering uit hoofdstuk XII

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Paulus Jansen, over het schrappen van de tijdzonering t.a.v. de experimenteerbepaling.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Koppejan c.s. over een inventarisatie van maatschappelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat niet de Minister van I&M maar de Minister President de verantwoordelijkheid voor het Deltafonds en de Deltacommissaris draagt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening) ; Amendement; Amendement van het lid Koppejan c.s. ter vervanging van nr. 16, over een inventarisatie van maatscahppelijke functies en mogelijkheden van het waterstaatswerk in het projectplan.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-08-2014 2010-2011 Kamerstuk 32304, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal