Kamerstukken in dossier 32193

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2009 2009-2010 Kamerstuk 32193, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van de leden Dijsselbloem/Dijkgraaf over het voor de vaststelling overleggen van toetsingskaders aan de Staten-Generaal

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van het lid Dijsselbloem over het informeren van b&w over het tekortschieten van een instelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf/Biskop over nadere afbakening van de mandaatregeling in artikel 3, derde lid van de Wet op het onderwijstoezicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie omtrent de beleidsregel sanctiebeleid en het toezichtkader op Kwaliteit Leraren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Brief regering; Antwoord op de in eerste termijn gestelde vragen behandeling wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) (32193)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-08-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van de leden Dijkgraaf/Dijsselbloem, over het duurzaam waarborgen van de zorg voor de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf, over de beoordeling van leerresultaten en het schrappen van hieraan verbonden sancties.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces ; Amendement; Amendement van de leden Biskop/Dijkgraaf, over het schrappen van formaliteiten en procedurevereisten ten aanzien van de financiële bijdrage van ouders.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32193, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal