Kamerstukken in dossier 32468

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32468, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32468, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32468, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32468, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 8 over het in de gelegenheid stellen van de verdachte om het bezwaarschrift, bedoeld in artikel 30 Sv, bij de rechter-commissaris toe te lichten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32468, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (232 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Amendement; Amendement Van der Steur over het handhaven van de raadkamerprocedure bij het onthouden van bepaalde processtukken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32468, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Brief regering; Suggestie om de wetsvoorstellen 32 177 en 32 468 gezamenlijk mondeling te behandelen en aanbieding van de 2e nota van wijzging over wetsvoorstel 32 177

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32468, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (96 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32468, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal