Publicaties over dossier 32444

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van 6 november 2019 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand en van het Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 587)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatsblad 2019, 419 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon PDF (19 kB)

  Wet tegengaan huwelijksdwang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2015 Staatsblad 2015, 354 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (70 kB)

  EK Bijlage Besluit e dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-05-2015 2014-2015 32444, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand); Brief inzake Uitvoeringsbesluiten Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 32444, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (71 kB)

  Aanpassing BBS aan Wet electronische dienstverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-05-2015 2014-2015 32444, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 15 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand, van het Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Stb. 2014, 587) en van het Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2015 Staatsblad 2015, 181 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp-Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2015 Staatscourant 2015, 13559 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. AMvB Download icon PDF (31 kB)

  Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2015 Staatsblad 2015, 176 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (142 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Scheiden zonder rechter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 305 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. AMvB Download icon PDF (33 kB)

  Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatsblad 2014, 587 Ministerie van Veiligheid en Justitie