Publicaties over dossier 32418

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatsblad 2012, 140 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatsblad 2012, 141 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2012 2011-2012 nr. 63, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak) (32576); het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregeling (implementatie richtlijn factureringsregels) (32877) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (reparatie milieueffectrapportage) (32828)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-03-2012 2011-2012 nr. 22, item 2 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-03-2012 2011-2012 nr. 20, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 13 maart 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-03-2012 2012-2013 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2012 Staatscourant 2012, 3313 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-08-2011 2010-2011 nr. 33, item 9 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 5 juli 2011

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-06-2011 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal