Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 36

36 Stemmingen moties Zwangerschap en geboorte

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte,

te weten:

 • -de motie-Kuiken over anticonceptie opnemen in het basispakket (29323, nr. 147);

 • -de motie-Kuiken/Agema over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie (29323, nr. 148);

 • -de motie-Kuiken/Ellemeet over een regeling voor een inkomensgrens voor de eigen bijdrage kraamzorg (29323, nr. 149);

 • -de motie-Van Gerven over de onderhandelingen omtrent de toeslag voor eerstelijnsverpleegkundigen (29323, nr. 150);

 • -de motie-Van Gerven/Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023 (29323, nr. 151);

 • -de motie-Ellemeet/Ploumen over afschaffen van de beraadtermijn van vijf dagen voor abortus (29323, nr. 152);

 • -de motie-Van den Berg/Bergkamp over de integrale geboortezorg nauwgezet monitoren (29323, nr. 153);

 • -de motie-Van den Berg/Bergkamp over onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van extra kraamzorg bij (zeer) kwetsbare gezinnen (29323, nr. 154);

 • -de motie-Bergkamp over ruimte die bestaat voor experimenten met andere vormen van bekostiging onder de aandacht brengen van alle veldpartijen (29323, nr. 155);

 • -de motie-Laan-Geselschap/Tellegen over onderzoeken of prenatale screening aangemerkt kan worden als reguliere medische zorg (29323, nr. 156);

 • -de motie-Stoffer/Van der Graaf over de lessen uit het onderzoek naar misstanden rond adoptie ook ter harte nemen bij nieuwe vormen van gezinsvorming (29323, nr. 158).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp (29323, nr. 155) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bergkamp en Laan-Geselschap. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 159, was nr. 155 (29323).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kuiken (29323, nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de ChristenUnie en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuiken/Agema (29323, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuiken/Ellemeet (29323, nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (29323, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Bergkamp (29323, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, de ChristenUnie en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Ploumen (29323, nr. 152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Bergkamp (29323, nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Bergkamp (29323, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp/Laan-Geselschap (29323, nr. 159, was nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laan-Geselschap/Tellegen (29323, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van der Graaf (29323, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.