Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 21

21 Stemmingen moties Algehele herziening van het Reglement van Orde

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde,

te weten:

  • -de motie-Van der Molen over een digitaal geheugen bij het Reglement van Orde (35322, nr. 42);

  • -de motie-Van Gent c.s. over een werkgroep voor onderzoek naar effectief opereren in tijden van crisissituaties (35322, nr. 43);

  • -de motie-Van Meenen/Van der Molen over voorstellen die een oplossing kunnen vormen voor de huidige eindtijden van Kamerdebatten (35322, nr. 44);

  • -de motie-Van Meenen over een experiment met alleen nog het dictum van moties voorlezen (35322, nr. 45);

  • -de motie-Van Meenen over bij externe publicatie van stemmingsuitslagen van moties alleen motienummers en indieners vermelden (35322, nr. 46);

  • -de motie-Bisschop c.s. over uitwerking van de aanbevelingen van de werkgroep Herziening Reglement van Orde (35322, nr. 47).

(Zie vergadering van 10 februari 2021.)

In stemming komt de motie-Van der Molen (35322, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (35322, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen/Van der Molen (35322, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (35322, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66 en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik wou dat de heer Van Meenen hier zat, want hij heeft het echt ongelofelijk verdedigd.

In stemming komt de motie-Van Meenen (35322, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop c.s. (35322, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Deze motie wel, ja.