Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 23

23 Stemming motie Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel),

te weten:

  • -de motie-Lodders c.s. over ICT als aandachtsgebied van de op te richten inspectie op de Belastingdienst (35527, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 februari 2021.)

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (35527, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.