Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - Verslag over het burgerinitiatief "Stop de PNVD";

  • - Verslag over het burgerinitiatief "Erken Fibromyalgie";

  • - Verslag over het burgerinitiatief "Tijd voor Transparantie".

De voorzitter:

Ik stel voor overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.