Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 34

34 Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel,

te weten:

  • -de motie-Van Brenk/Sazias over de uitgebreide DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker opnemen als te vergoeden zorg (35383, nr. 4);

  • -de motie-Renkema over het uitbreiden van het programma veelbelovende zorg (35383, nr. 5);

  • -de motie-Kuik/Sazias over een eenduidig protocol voor het verwerken en verstrekken van data (35383, nr. 6);

  • -de motie-Wörsdörfer over de bekostigingsmethodiek voor doorontwikkeling van moleculaire diagnostiek jaarlijks toetsen (35383, nr. 7);

  • -de motie-Wörsdörfer over het Zorginstituut vragen jaarlijks de inzet van moleculaire diagnostiek te bezien (35383, nr. 8).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Brenk/Sazias (35383, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema (35383, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik/Sazias (35383, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer (35383, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wörsdörfer (35383, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.