Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 24

24 Stemming motie Ouderschap en adoptie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Ouderschap en adoptie (31265, nr. 75),

te weten:

  • -de motie-Bergkamp/Van den Berge over een wetsvoorstel dat eenvoudige adoptie mogelijk maakt (31265, nr. 80).

(Zie vergadering van 11 februari 2021.)

De voorzitter:

De motie-Bergkamp/Van den Berge (31265, nr. 80) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in december 2019 het onderzoeksrapport verscheen: "Eenvoudige adoptie van pleegkinderen";

constaterende dat de onderzoekers aangeven dat eenvoudige adoptie van pleegkinderen het overwegen waard is, omdat het tegemoetkomt aan een deel van de behoeften en wensen van pleegouders;

overwegende dat dit onderzoek is gedaan onder een relatief grote groep pleegouders, maar in beperkte mate met pleegkinderen en niet met de "oorspronkelijke" ouders is gesproken;

van mening dat een aanvullend onderzoek naar meer betrokkenen een waardevolle toevoeging kan zijn om verder te bepalen of eenvoudige adoptie een gewenste nieuwe juridische mogelijkheid is in het familierecht;

verzoekt het kabinet om aan de onderzoekers te vragen in 2021 een vervolgonderzoek te starten aan de hand van de vragen of eenvoudige adoptie tegemoetkomt aan de behoeften en belangen van (voormalige) pleegkinderen, geadopteerde pleegkinderen en indien mogelijk de "oorspronkelijke" ouders en wat voor hen de eventuele voor- en nadelen zijn van de invoering van eenvoudige adoptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90, was nr. 80 (31265).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp/Van den Berge (31265, nr. 90, was nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aangenomen.