Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 29

29 Stemmingen moties Vereenvoudiging bekostiging vo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31289, nr. 435),

te weten:

  • -de motie-Westerveld/Rudmer Heerema over het verhogen van de maximumtoeslag voor een kleine geïsoleerde brede scholengemeenschap naar €800.000 (31289, nr. 445);

  • -de motie-Van Meenen over het gelijkstellen van brede scholengemeenschappen met twee locaties binnen een beperkte straal aan die met één locatie (31289, nr. 446).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Westerveld/Rudmer Heerema (31289, nr. 445).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31289, nr. 446).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.