Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 30

30 Stemmingen moties Mbo en praktijkonderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Mbo en praktijkonderwijs,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen/Van den Hul over het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk verankeren (31289, nr. 447);

  • -de motie-Van den Berge c.s. over onderzoek doen naar hoeveel leerlingen de entreeopleiding niet volgen vanwege financiële redenen (31289, nr. 448);

  • -de motie-Van den Berge over niet onverkort toepassen van het bindend studieadvies in dit door corona getekende studiejaar (31289, nr. 449);

  • -de motie-Beertema over docenten van praktijkscholen zelf entree-examens laten afnemen (31289, nr. 450);

  • -de motie-Beertema over praktijkonderwijs als instroomniveau expliciet opnemen in alle adviezen (31289, nr. 451);

  • -de motie-Kuik/Smals over in kaart brengen van knelpunten bij het volgen van keuzedelen bij een andere instelling (31289, nr. 452);

  • -de motie-Futselaar/Van den Berge over ervoor zorgen dat de kosten voor de aanvraag van een vog niet voor rekening van de mbo-student komen (31289, nr. 453).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Meenen/Van den Hul (31289, nr. 447).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berge c.s. (31289, nr. 448).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berge (31289, nr. 449).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 450).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 451).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik/Smals (31289, nr. 452).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Futselaar/Van den Berge (31289, nr. 453).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.