Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 35

35 Stemmingen moties Toekomstvisie transgenderzorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Toekomstvisie transgenderzorg (31016, nr. 295),

te weten:

  • -de motie-Bergkamp over evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg Somatisch (31016, nr. 337);

  • -de motie-Bergkamp/Renkema over met zorgverzekeraars en zorgaanbieders in gesprek gaan om het zorgaanbod te versnellen (31016, nr. 338);

  • -de motie-Bergkamp over in gesprek gaan met de VNG over jongeren met genderissues (31016, nr. 339);

  • -de motie-Stoffer over onderzoek of beleidswijzigingen ten aanzien van minderjarigen nodig zijn (31016, nr. 340);

  • -de motie-Van Gerven over met kinderartsen in gesprek gaan over de wachttijden in de transgenderzorg (31016, nr. 341);

  • -de motie-Van Gerven over per direct een actieteam inschakelen voor het probleem van de wachttijden in de transgenderzorg (31016, nr. 342).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Bergkamp (31016, nr. 337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Renkema (31016, nr. 338).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp (31016, nr. 339).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer (31016, nr. 340).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, DENK, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (31016, nr. 341).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (31016, nr. 342).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.