Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 59, item 47

47 Stemmingen moties Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief,

te weten:

 • -de motie-Beertema over onderwijsinterventies waarvan effectiviteit niet bewezen is uitsluiten van financiële toerusting (35570-VIII, nr. 186);

 • -de motie-Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling (35570-VIII, nr. 187);

 • -de motie-Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden (35570-VIII, nr. 188);

 • -de motie-Westerveld over standaard toekennen van verlenging van de termijn als studenten niet binnen tien jaar kunnen afstuderen (35570-VIII, nr. 189);

 • -de motie-Westerveld/Van den Hul over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pr.o. (35570-VIII, nr. 190);

 • -de motie-Westerveld over een plan om thuiszitters ook mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs (35570-VIII, nr. 191);

 • -de motie-Wiersma/Bruins over het plan van een opleidingsfonds meenemen in het Nationaal Plan Onderwijs (35570-VIII, nr. 192);

 • -de motie-Wiersma over scenario's voor hervatting van activiteiten van studie- en studentenverenigingen (35570-VIII, nr. 193);

 • -de motie-Hul c.s. over in beeld brengen van de groep leerlingen die is ondergeadviseerd (35570-VIII, nr. 194);

 • -de motie-Hul c.s. over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden (35570-VIII, nr. 195);

 • -de motie-Van den Hul/Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt (35570-VIII, nr. 196);

 • -de motie-Bruins/Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs (35570-VIII, nr. 197);

 • -de motie-Van Raan/Van den Hul over uitspreken dat er structurele investeringen nodig zijn (35570-VIII, nr. 199);

 • -de motie-Futselaar over compensatie van studenten die voor 31 augustus hun wo-bachelorsdiploma halen (35570-VIII, nr. 200);

 • -de motie-Futselaar over ruimte vrijmaken voor thuiszitters in de verdere uitwerking van het nationaal plan (35570-VIII, nr. 202).

(Zie notaoverleg van 25 februari 2021.)

In stemming komt de motie-Beertema (35570-VIII, nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Van Raan, jullie hebben ook voorgestemd? Ja, dat hoorde ik. Dus ook de Partij voor de Dieren heeft voor de motie op stuk nr. 186 gestemd.

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (35570-VIII, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (35570-VIII, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (35570-VIII, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld/Van den Hul (35570-VIII, nr. 190).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld (35570-VIII, nr. 191).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma/Bruins (35570-VIII, nr. 192).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiersma (35570-VIII, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hul c.s. (35570-VIII, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hul c.s. (35570-VIII, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Van Raan (35570-VIII, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Van Raan (35570-VIII, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Van den Hul (35570-VIII, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Futselaar c.s. (35570-VIII, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar c.s. (35570-VIII, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen. De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Omdat dit de laatste stemming is van dit politieke seizoen, zou ik u, mogelijk namens de collega's, van harte willen bedanken dat u als voorzitter elke keer het geduld en de precisie heeft opgebracht om onze hoofden en handen te tellen. Hartelijk dank voor uw energie, voor uw zitvermogen en voor het leiden van al onze vergaderingen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Heel veel dank. Maar ik was nog niet klaar. Het kan alleen als jullie zo gedisciplineerd mogelijk zijn, maar meestal lukte dat wel.

We zijn inderdaad toegekomen aan het einde van de laatste vergadering voor het verkiezingsreces, precies zoals de heer Voordewind zei. Voor heel veel collega's is dit echt de laatste keer dat ze in de zaal een VAO hebben gedaan en moties hebben ingediend. Heel veel woordvoerders had ik ook al een tijdje niet gezien. Er hebben heel veel debatten plaatsgevonden, maar die gingen meestal over corona, en dat is vaak met de fractievoorzitters. Ik mag verklappen dat het veel makkelijker is de vergadering voor te zitten met de gewone woordvoerders. Dat is ook heel leuk.

We zijn overigens nog lang niet klaar. We hebben na de persconferentie van 8 maart nog één coronadebat. In de week van 23 maart is er een debat over de Europese top. Op 30 maart komt de Kamer in deze samenstelling voor het laatst bijeen en nemen we afscheid van collega's die na de verkiezingen niet terugkomen. Op 31 maart wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd.

De komende weken worden dus gebruikt om vooral campagne te voeren. Dat zal moeilijk lukken in deze zaal, want we zijn er niet. Filmpjes moeten dus elders worden opgenomen. De studio gaat dus dicht, zou ik zeggen. In elk geval verloopt de verkiezingscampagne dit jaar natuurlijk heel anders dan andere verkiezingscampagnes in verband met de coronamaatregelen. Normaal gesproken gaan wij allemaal zaaltjes in, spreken wij mensen op straat, worden er verkiezingsdebatten gehouden en gaan we flyeren op markten. Maar dat is deze keer helaas niet mogelijk. Er zal zo veel mogelijk digitaal gebeuren. Desalniettemin is het de komende weken een ongelofelijk drukke periode.

Dus wie denkt dat Kamerleden in het verkiezingsreces met vakantie gaan — ik zal geen namen noemen, meneer Krol — die vergist zich. Het worden drukke tijden, ik denk ook voor u. Dat weet ik bijna zeker. Het is belangrijk dat wij als volksvertegenwoordigers ook de tijd nemen om met kiezers in contact te komen. Wij hebben dat sowieso tussendoor, maar nu is het echt belangrijk om intensief het gesprek aan te gaan, naar mensen te luisteren en te vertellen wat voor plannen wij allemaal hebben, zodat mensen ook keuzes kunnen maken en op 17 maart gaan stemmen. Het algemeen stemrecht is inmiddels meer dan 100 jaar oud, maar het is nog steeds bijzonder. Het is ongelofelijk belangrijk dat wij daar ook gebruik van maken. De verkiezingen voor de Tweede Kamer vormen eigenlijk een fundamentele basis voor onze parlementaire democratie. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen gaat stemmen. Dus ik gebruik ook dit podium om iedereen daartoe op te roepen. Dat geldt voor ons allemaal. Op 17 maart allemaal naar de stembus!

Ik wil jullie ongelofelijk bedanken. Dat geldt natuurlijk ook voor de bodes, de medewerkers, de griffiers, de stenografische dienst, de technische dienst en de bewindspersonen, die wij een paar keer hiernaartoe hebben gehaald, hebben bevraagd en gecontroleerd. Ik hoop jullie na 17 maart weer te zien. Fijne avond! Dank jullie wel.

(Geroffel op de bankjes)