35 527 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel)

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onvoldoende inzicht is in de ontwikkelcapaciteit van ICT, de kosten en de keuzes (prioritering);

verzoekt de regering, ICT specifiek onderdeel te laten zijn van de op te tuigen inspectie op de Belastingdienst, en deze inspectie gevraagd en ongevraagd te laten rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Snels

Van Weyenberg

Palland

Naar boven