Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725834 nr. 119

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 119 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inspecteurs is gevraagd naar hun ervaringen met de huidige inspectiepraktijk;

constaterende dat uit dit onderzoek onder andere naar voren komt dat er zorgen leven over de continuering van budgetten voor bijscholing, de mogelijkheid om onaangekondigde inspecties te blijven doen, de rol van de burgemeester bij een calamiteit en het niveau van inhoudelijke kennis bij het Openbaar Ministerie;

constaterende dat daarnaast de inspecteurs voorstellen een veiligheidsranking op te stellen voor bedrijven;

verzoekt de regering, met een brief te komen waarin wordt ingegaan op de zorgen van de inspecteurs op de genoemde punten en de Kamer daar vóór de zomer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven