Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725834 nr. 118

25 834 Problematiek rondom asbest

Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN SMALING

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van groot belang is om blijvend te werken aan het omlaagbrengen van het risico op ongevallen bij bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen;

overwegende dat bedrijven recht hebben op kwalitatief hoogstaande inspecties, waarbij er onafhankelijk, vanuit maximale expertise en op een zo integraal mogelijke manier naar bedrijfsprocessen wordt gekeken;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de integraliteit van inspecties bij bedrijven nog verder versterkt kan worden en of de huidige inspectiesystematiek of -organisatie daarvoor mogelijk aangepast moet worden, en de Kamer daar vóór de zomer over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Smaling