Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 10

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SCHOUTEN

Voorgesteld 23 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op dit moment onderzoek loopt naar de overdraagbaarheid van het quotum voor inkoop bij sociale ondernemingen;

overwegende dat overdraagbaarheid gericht op sociale ondernemingen een goede bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

overwegende dat de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-ladder) de mogelijkheid biedt om dit op praktische wijze vorm te geven;

verzoekt de regering, er bij de uitwerking van de overdraagbaarheid van het quotum zorg voor te dragen dat de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de PSO-ladder overdraagbaar wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Schouten