15 Stemmingen moties Invloed van bedrijfslobbies op wetgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over het garanderen van de onafhankelijkheid van onderzoek uitgezet door een ministerie (32637, nr. 227); 

  • -de motie-Van Gerven over het rechtstreeks naar de Kamer sturen van onderzoeken die in opdracht van een ministerie worden uitgevoerd (32637, nr. 228); 

  • -de motie-Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (32637, nr. 229); 

  • -de motie-Van Gerven over het aanpakken van de "baantjescarrousel" door het opstellen van een gedragscode (32637, nr. 230). 

(Zie vergadering van 18 februari 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (32637, nr. 229) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Gerven en Oosenbrug, en luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 232, was nr. 229 (32637). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in de huidige situatie bij totstandkoming van wetgeving alleen op basis van vrijwilligheid de betrokkenheid van lobbyisten in kaart wordt gebracht; 

van mening dat transparantie over totstandkoming van wetgeving van belang is voor zowel Tweede Kamer als de bevolking; 

van mening dat transparantie wordt vergroot door aan te geven wie op welke onderdelen van een wetsvoorstel invloed heeft gehad; 

verzoekt de regering, over te gaan tot het toevoegen van een lobbyparagraaf (legislative footprint) aan wetsvoorstellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32637, nr. 227). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32637, nr. 228). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven/Oosenbrug (32637, nr. 232, was nr. 229). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (32637, nr. 230). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 229 over de lobbyparagraaf is aangenomen, krijg ik graag een reactie van het kabinet over hoe het de motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Naar boven