16 Stemmingen moties Gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Belhaj over het onderzoek van RIVM inzake PX-10 aan een contra-expertise onderwerpen (34300-X, nr. 84); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over voor slachtoffers van PX-10 eenzelfde coulanceregeling als voor slachtoffers van chroom-6 (34300-X, nr. 85); 

  • -de motie-Belhaj/Jasper van Dijk over individuele claims van oud-medewerkers van Defensie (34300-X, nr. 86). 

(Zie vergadering van 18 februari 2016.) 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Belhaj (34300-X, nr. 84). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34300-X, nr. 85). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj/Jasper van Dijk (34300-X, nr. 86). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven