17 Stemmingen moties Staatsdeelnemingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO staatsdeelnemingen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren over meerdere scenario's voor de nationalisatie van Borssele (28165, nr. 234); 

  • -de motie-Van Tongeren over een langetermijnstrategie voor staatsdeelnemingen (28165, nr. 235); 

  • -de motie-Van Tongeren over staatsdeelnemingen niet laten participeren in speculatie met radioactieve stoffen (28165, nr. 236); 

  • -de motie-Ronnes/Merkies over de voor- en nadelen van het verwerven van een staatsbelang in Urenco in kaart brengen (28165, nr. 237). 

(Zie vergadering van 18 februari 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Ronnes stel ik voor, zijn motie (28165, nr. 237) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (28165, nr. 234). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (28165, nr. 235). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (28165, nr. 236). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven