Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201632637 nr. 228

32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 228 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorkomen dient te worden dat onderzoeksresultaten en conclusies op voorhand vastliggen en dat beïnvloeding daarvan vanuit ministeries tegengegaan dient te worden;

verzoekt de regering, onderzoeken die in opdracht van een ministerie worden uitgevoerd in beginsel rechtstreeks naar de Tweede Kamer te laten sturen en verantwoording af te leggen in die gevallen waarin dit niet mogelijk zou zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven